Çerez Örnek
canlı destek

Misyonumuz - Vizyonumuz

Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitemizin öğretim, öğrenim, yönetim ve araştırma süreçlerini desteklemek amacıyla yüksek kalitede bilgi teknolojileri ve hizmetler sunmayı taahhüt eder. Misyonumuz, üniversitemizin dijital dönüşümünü hızlandırmak, bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak topluluk üyelerine katkı sağlamak ve güvenli, güncel, erişilebilir ve yenilikçi bilgi teknolojileri altyapısı sağlamak üzerine odaklanmıştır.

 

Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak, temel amacımız üniversitemizin ileriye dönük ihtiyaçlarını karşılamak ve dijital dönüşüm sürecini hızlandırmaktır. Bu süreçte özellikle şu unsurlara odaklanıyoruz:

 

Yüksek Kalite: Üniversitemize en yüksek kalitede bilgi teknolojileri ve hizmetler sunarak topluluk üyelerinin gereksinimlerini karşılamak.

 

Erişilebilirlik: Herkesin bilgi teknolojilerine eşit erişim sağlamak.

 

Güvenlik: Veri gizliliği ve güvenliği konularında en üst düzeyde özen göstermek.

 

Katma Değer: Üniversitemizin öğretim, öğrenim, yönetim ve araştırma süreçlerine katkıda bulunmak.

 

Vizyon

Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, öncü bir dijital hizmet sağlayıcısı olma vizyonunu taşır. Vizyonumuz, teknolojiyi üniversitemizin stratejik hedefleri ve topluluk gereksinimleri ile uyumlu bir şekilde entegre etmek, en son teknolojiyi benimsemek ve sürdürülebilir bir dijital altyapı geliştirmek üzerine kuruludur. Üniversitemizin öğrencileri, öğretim üyeleri ve personeli için veri gizliliği ve güvenliği konularında en yüksek standartları sağlayarak, eğitim ve araştırma faaliyetlerine destek sunmayı hedefleriz.

 

Temel Değerlerimiz

Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak, bu misyon ve vizyon doğrultusunda aşağıdaki temel değerlere bağlıyız:

 

Mükemmellik

Sürekli iyileştirme ve kalite standartlarını yükseltme konusundaki kararlılığımızla üstün hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz.

 

İnovasyon

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılamak ve dijital dönüşümü teşvik etmek için yeni yaklaşımlar geliştiriyoruz.

 

Güvenlik

Veri gizliliği ve güvenliğine en üst düzeyde özen göstererek, üniversitemizin bilgi varlıklarını koruma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

 

İşbirliği

Üniversite topluluğu, paydaşlar ve diğer kuruluşlarla yakın işbirliği yaparak, bilgi teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim paylaşıyoruz.

 

Erişilebilirlik

Bilgi teknolojilerini kullanıcı dostu ve engelsiz bir şekilde sunarak, topluluğumuzun her üyesine eşit erişim sağlamayı taahhüt ediyoruz.

 

Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak, bu misyon ve vizyon doğrultusunda, üniversitemizin dijital dönüşümünü desteklemeye ve topluluğumuza en iyi hizmeti sunmaya kararlıyız.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ