EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Yazılım Şube Müdürlüğü

Bilgisayar Yazılımları Grubu

 

 • Birimlerde kullanılacak yazılımları, ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak hazırlamak.
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
 • Mevcut ve planlanan yazılımların iyileştirimesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Yazılım altyapısı için gereken veritabanı analiz ve tasarım faaliyetlerine katkıda bulunmak, yazılacak program ile ilgili tüm taraflardan veri toplamak, veritabanlarını oluşturmak ve kullanılmasını sağlamak, yazılım iş akışlarını hazırlamak, altyapıya uygun programların yazılmasını sağlamak.
 • İhtiyaçlar ve Birimlerden gelen istekler doğrultusunda hazrılanacak yazılımların platform seçimlerini, ilgili birimler ile koordineli olarak belirlemek ve standartlara uygun olarak veritabanları, web servisleri, portal, form vb. yazılımları hazırlamak.
 • Mevcut yazılımların bakım, güncelleme, iyileştirme ve idamesini sağlamak.
 • Faaliyet alanına giren konularda, dış kaynak kullanımı söz konusu olduğunda, gereken teknik şartnameleri hazırlamak.
 • Sistem altyapısına uygun olarak farklı programlama dillerini kullanarak, verimliliği en üst düzeye çıkartacak özel programlar tasarlamak ve kullanıma geçirmek.
 • Ünipa’nın idaresindeki çalışmalarda kontrol görevi yapmak ve birimlerden gelen istekleri Ünipa’ya iletmek ve yapılmasını sağlamak.
 • İhtiyaçlar doğrultusunda yeni eklenecek e-içerik portallerinin hazırlanması ve entegrasyonunu sağlamak.
 • Üniversite genelinde kullanılan web sayfası tasarımlarını geliştirmek, görsel tasarımlarını yapmak, birimlere destek vermek ve güncellemelerini yapmak.
 • İdari birimlerin kullandığı @mail.ege.edu.tr hesaplarını açmak ve yönetimini yapmak.
 • EBYS Sistemi’ne giriş hesaplarını açmak ve gerektiğinde şifre problemlerinde personele destek olmak.
 • EDYS Sistemi eğitimlerini vermek, e-imza kurulumlarında birimlere destek olmak, EDYS Sistemi kullanıcılarını açmak ve güncellemek, birimlerden resmi yazılı olarak (EDYS üzerinden) gelen istekler doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak.
 • EBYS, EDYS ve diğer sistemler arasında entegrasyon çalışmalarını yapmak.
 • Üniversite genelini ilgilendiren EgeTel ve EgeDuyuru portallarının güncellemelerini, kullanıcı işlemlerini yapmak ve birimlere destek vermek.
 • Görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek için ilgili dökümantasyon, webinar, kurs vb. aktiviteleri takip etmek ve gerekli durumlarda idarenin bilgisi dahilinde katılım sağlamak.
 • Birim içerisinde kullanılan Faaliyet Raporları bilgi sistemine (bidbrapor.ege.edu.tr) günlük iş faaliyetlerini kaydetmek.
 • Periyodik olarak hazırlanan Faaliyet raporları ve Stratejik Planları uygun formatlarda hazırlamak.
 • Dökümantasyon sistemini oluşturulmak ve güncel kalmasını sağlamak.

BİLGİSAYAR YAZILIMLARI GRUBU SORUMLU PERSONELİ:

 • EBYS: FİLİZ KÖROĞLU
 • EDYS: AKIN ÇİLEKOĞLU (*)
 • EDYS: ALİ RIZA ARSLAN
 • EDYS: RECEP ALTUNTAŞ
 • WEB: BİRSEN ÇELEBİOĞLU (*)
 • WEB: FATMA BAĞCI
 • WEB: GÜLCAN EREN
 • WEB: HAFİZE BOYDAK
 • WEB: NALAN EKİCİ
 • WEB: SEVGİ CANLIER
 • WEB: ŞAFAK YAĞCI
 • YAZILIM+EDYS: NİL KARACA (*)
 • YAZILIM: M. OĞUZ YARDIMCI
 • YAZILIM: BURAK YÖNYÜL
 • YAZILIM: YUSUF ÖZÇEVİK
 • YAZILIM: FERDA ÜNAL
 • YAZILIM: RAHİME ER
 • YAZILIM+EBYS: ÖZGÜR ÖZDİLLİ
 • YAZILIM+EDYS: ERSİN KIZAN
 • YAZILIM+EDYS: ÖZAY YALNIZ