Çerez Örnek
canlı destek

Yazılım Şube Müdürlüğü

Bilgisayar Yazılımları Grubu

 • Birimlerde kullanılacak yazılımları, ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak hazırlamak.
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
 • Mevcut ve planlanan yazılımların iyileştirimesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Yazılım altyapısı için gereken veritabanı analiz ve tasarım faaliyetlerine katkıda bulunmak, yazılacak program ile ilgili tüm taraflardan veri toplamak, veritabanlarını oluşturmak ve kullanılmasını sağlamak, yazılım iş akışlarını hazırlamak, altyapıya uygun programların yazılmasını sağlamak.
 • İhtiyaçlar ve Birimlerden gelen istekler doğrultusunda hazrılanacak yazılımların platform seçimlerini, ilgili birimler ile koordineli olarak belirlemek ve standartlara uygun olarak veritabanları, web servisleri, portal, form vb. yazılımları hazırlamak.
 • Mevcut yazılımların bakım, güncelleme, iyileştirme ve idamesini sağlamak.
 • Faaliyet alanına giren konularda, dış kaynak kullanımı söz konusu olduğunda, gereken teknik şartnameleri hazırlamak.
 • Sistem altyapısına uygun olarak farklı programlama dillerini kullanarak, verimliliği en üst düzeye çıkartacak özel programlar tasarlamak ve kullanıma geçirmek.
 • Ünipa’nın idaresindeki çalışmalarda kontrol görevi yapmak ve birimlerden gelen istekleri Ünipa’ya iletmek ve yapılmasını sağlamak.
 • İhtiyaçlar doğrultusunda yeni eklenecek e-içerik portallerinin hazırlanması ve entegrasyonunu sağlamak.
 • Üniversite genelinde kullanılan web sayfası tasarımlarını geliştirmek, görsel tasarımlarını yapmak, birimlere destek vermek ve güncellemelerini yapmak.
 • İdari birimlerin kullandığı @mail.ege.edu.tr hesaplarını açmak ve yönetimini yapmak.
 • OBYS Sistemi’ne giriş hesaplarını açmak ve gerektiğinde şifre problemlerinde personele destek olmak.
 • EBYS Sistemi eğitimlerini vermek, e-imza kurulumlarında birimlere destek olmak, EBYS Sistemi kullanıcılarını açmak ve güncellemek, birimlerden resmi yazılı olarak (EBYS üzerinden) gelen istekler doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak.
 • OBYS, EBYS ve diğer sistemler arasında entegrasyon çalışmalarını yapmak.
 • Üniversite genelini ilgilendiren EgeTel ve EgeDuyuru portallarının güncellemelerini, kullanıcı işlemlerini yapmak ve birimlere destek vermek.
 • Görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek için ilgili dökümantasyon, webinar, kurs vb. aktiviteleri takip etmek ve gerekli durumlarda idarenin bilgisi dahilinde katılım sağlamak.
 • Birim içerisinde kullanılan Faaliyet Raporları bilgi sistemine (bidbrapor.ege.edu.tr) günlük iş faaliyetlerini kaydetmek.
 • Periyodik olarak hazırlanan Faaliyet raporları ve Stratejik Planları uygun formatlarda hazırlamak.
 • Dökümantasyon sistemini oluşturulmak ve güncel kalmasını sağlamak.

 

Yazılım Şube Müdürlüğü      
       

  Şube Müdürü V.    

  Recep ALTUNTAŞ 3302 recep.altuntas@ege.edu.tr
       
Yazılım Geliştirme Grubu      
  Yüksek Mühendis   Dr. Ferda ÜNAL - ferda.unal@ege.edu.tr
  Öğretim Görevlisi   Nil KARACA 3309 nil.karaca@ege.edu.tr
  Programcı         Rahime ER 3339 rahime.er@ege.edu.tr
  Mühendis   Kemal Kağan ORHAN - kemal.orhan@ege.edu.tr
  Sistem Programcısı   Caner DOĞAN - caner.dogan@ege.edu.tr
  Bilişim Personeli   Hakan KARATAŞ - hakan.karatas@ege.edu.tr
  Bilişim Personeli   Türker NALBANTLAR - turker.nalbantlar@ege.edu.tr
  Bilişim Personeli   Tanju ARVİŞ - tanju.arvis@ege.edu.tr
  Bilişim Personeli   Melis CANSEVER - melis.cansever@ege.edu.tr
  Bilişim Personeli   Kayacan KAVAKLI - kayacan.kavakli@ege.edu.tr
  Tekniker   Tolgahan ŞEN 3341 tolgahan.sen@ege.edu.tr
  İşçi   Emre İNTEPE 3315 emre.intepe@ege.edu.tr
       
Web Tasarım Grubu           
  İşçi   Şafak YAĞCI 3312 safak.yagci@ege.edu.tr
  Bilgisayar İşletmeni   Nalan EKİCİ 3314 nalan.ekici@ege.edu.tr
  Tekniker            Sevgi CANLIER 3346 sevgi.canlier@ege.edu.tr
       
EBYS Destek Grubu           
   İşçi   Atacan BIÇAK 3334 atacan.bicak@ege.edu.tr
   Tekniker   Hüseyin Özay YALNIZ 3304 ozay.yalniz@ege.edu.tr
   İşçi   Handan GÜNEREN 3311 handan.guneren@ege.edu.tr
   İşçi   Umut EĞÜZ 3343 umut.eguz@ege.edu.tr
       
OBYS Destek Grubu        
   Öğretim Görevlisi   Mehmet KAYA 3258 mehmet.kaya@ege.edu.tr

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ