Çerez Örnek
canlı destek

Genel Tanıtım

Başkanlığımız Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimleri, Daire Başkanlıkları Fakülte ve Yüksekokullar ile Enstitü ve Araştırma Merkezlerinin Yazılım, Donanım, bilgisayar arızaları ve bağlantıları ile ilgili sorun taleplerini gidermek amacıyla hizmet vermektedir.

Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaç duyduğu bilgi iletişim malzemeleri ile yazılım, web ve network servislerinin idamesi ile Üniversite bilgi işlem alt yapısını oluşturmak, sahip olduğu bilgi birikimini, araç ve gereçler ile insan kaynağı yardımıyla hizmet olarak sunmaktır.

Üniversitemizin dünyadaki nitelikli üniversiteler arasında yer almasını sağlamak yönünde, bilişim teknolojisi alanında gerekli desteği güncel ve eksiksiz sağlayabilen bir birim olmak.

Başkanlığımızda Daire Başkanı, üç Şube Müdürlüğü ve bir Daire Merkez Birimi bulunmaktadır. İdari İşler Şube Müdürlüğü'nde İdari Büro Grubu, Yazılım Şube Müdürlüğü'nde Yazılım Grubu, Web Grubu, Donanım Şube Müdürlüğü'nde Donanım Grubu ve Network Yönetim Grubu şeklinde yapılan iş bölümünde görev yapan 1(bir) Daire Başkanı, 3 (üç) akademik, 12(oniki) G.İ.H kadrosu, 15(onbeş) T.H sınıfı, 1(bir) Y.H sınıfı, 1(bir) sözleşmeli, 1(bir) vizeli işçi, 4(dört) sürekli işçi  olmak üzere 38(otuzsekiz) çalışan vardır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; bağlı olan İdari İşler Şube Müdürlüğü, Yazılım Şube Müdürlüğü ve Donanım Şube Müdürlüğü'nün işbölümünü yapar ve denetler.

Daire merkez birimi (sekretarya hizmetleri), Daire Başkanlığı ile diğer birimler ve şube müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlayıcı işlevi ile birimin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde hizmet verir.

İdari İşler Şube Müdürlüğü, Yazılım Şube Müdürlüğü ve Donanım Şube Müdürlüğü; hazırlanan programların sorunsuz şekilde yürütülmesini sağlar; kablolu ve kablosuz ağ bağlantıları, bilgisayar ve çevre birimlerinin donanımsal sorunlarını giderir; Elektronik Doküman Yönetim Sistemi kapsamındaki e-imza süreçlerini takip eder, Yönetmelik ve yönergelerle belirlenen hizmetleri, Rektörlük ve bağlı akademik ve idari birimlere sunar.

Daire Başkanı koordinasyonunda; Yazılım Şube Müdürlüğünce, Üniversitemiz maaş sisteminin yürütülmesini sağlamak; 2547 (YÖK), 657 (Devlet Memurları K.), 4857 (İş kanunu) ve 5502 (SGK) sayılı yasalara tabi olarak görev yapan personelin maaş, AGİ, ek ders, döner sermaye, prim, nöbet, fazla mesai, SGK kesenekleri, ikramiye vb. yasal kesinti programlarını veritabanı ve programlama ortamında hazırlamak, talep edilen listeleri hazırlamak, Maaş İşleri Şube Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) ile koordineli olarak denetimini, yürütücülüğünü ve yazılımını yaparak, maaş programlarının Maliye Bakanlığı’nın ilgili mevzuat ve genelgelerine göre güncellenmesini gerçekleştirmektir.

Talepte bulunan idari ve akademik birimlerin web sayfalarının tasarlanması, web sayfalarında bulunması istenen bilgi, tanıtım, görev, duyuru, iletişim adresleri vb. bilgilere yer verilmesi ve yazılım şube müdürlüğünce birimlerin diğer yazılım ihtiyaçlarının yerine getirilmesini sağlamaktır.

Ege Üniversitesi birimlerine ait web sayfaları yenilenerek kurumsal, güncel teknolojilere uygun ve daha modern bir yapıya dönüştürülmüştür. Tüm birimler için toplam 226 adet domain için şablon çalışmaları tamamlanmış ve responsive (ekrana duyarlı), daha güvenli ve görsel açıdan zenginleştirilmiş olarak kullanıma geçirilmiştir. Bu domainlere ait günlük işlemler ve güncellemeler birimimiz ve ilgili birimlerin web sorumluları tarafından sürdürülmektedir. Ayrıca, kendi sayfalarını yönetmek isteyen 82 birim domaini için barındırma hizmeti sağlanarak, sunucularımız üzerinde veritabanı ve yer kullanım imkânı tanınmıştır.

Üniversitemizin resmi yazışmalarının yapıldığı Elektronik Döküman Yönetim Sistemi (EDYS), 01.12.2015 tarihi itibariyle çalışır hale getirilmiş ve sistem üzerinde personel eğitimlerinin tamamlanması ile 01.02.2016 tarihinde paralel kullanıma geçirilmiştir. Birimler bazında eksikliklerin tamamlanması ve kullanıcı tarafındaki ayarlamaların sağlanması ile birlikte 01.03.2016 tarihinde tüm Üniversite genelinde kullanılmaya başlanmıştır. Sistemin kullanılmaya başlandığı ilk hafta içerisinde yaklaşık 3.750 döküman sistem üzerinden oluşturulmuş ve evrakların birimler arasındaki ulaşım sürelerindeki kayıplar minimum sürelere indirilmiştir. Böylece daha hızlı ve daha dinamik bir Ege Üniversitesi yolundaki çalışmalarda başarılı bir adım atılmıştır.

Üniversitemizin SSO (Single-SignOn) için giriş ekranı hazırlanmıştır. EgeSSO arayüzünde yeni hizmetler çalışır hale getirilmiştir. Başkanlığımız tarafından yapılan yazılımlardan Rektörlük Randevu Sistemi bağlantısı ve Ana sayfa giriş formları, Yemekhane Sistemi bağlantısı, EgeTEL(Rehber) Sistemi, EgeWEB ve EgeTEL Yönetici giriş bağlantıları, Akreditasyon Ders Yükü Raporu (sadece Rektör ve Rektör Yardımcıları için), Araç Plaka Kayıt Sistemi, Ege MATAL Lab. Envanter Sistemi, Personel Cv Sistemi, Öğrenci Köyü ilk ve ara sınıf başvuru sistemi, Burs (öğrenci yemek bursu) Sistemi, SKS Fatura Bilgi Sistemi, Personel İş Analiz Formları hazırlanmıştır. Öğrencilerin kayıtlanması sırasında, Kimlik sayfasında kullanacakları hesapların, UNIPA’ya verilen yetkiler dahilin de yeni kayıt sırasında açılması ve mezun olanlar için kapatılması işlemleri otomatik hale getirilmiştir

Donanım Şube Müdürlüğü, Rektörlük, bağlı birimleri Akademik birimler ve Daire Başkanlıklarının bilgisayar arızaları ve ağ bağlantıları sorunlarını gidermek ve iletilen donanımsal arızaları tespit ve çözüme kavuşturmak, arıza süresinin uzun olması halinde (Format vb.) bilgisayarın alıkonularak sorunu en kısa sürede gidermeye çalışmaktır. Üniversitemizin ilgili birimlerine gidilerek otomasyon kurulumları ve ağ bağlantılarını yapılmaktadır. Ünipa ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak, akademik personel, idari personel ve öğrencilerin "EBYS şifre işlemleri ve kullanıcı hesaplarının" oluşturulması ve EBYS destek sistemine gelen işler (sorunlar) çözümlenmesi için Unipa’ya yönlendirilmektedir.

Ege Üniversitesi Ağ yapısı, 3 merkez noktasında 10G ile ana merkeze bağlı hale getirilmiştir. Böylece kampüs içindeki bağlantıların daha hızlı olması sağlanmıştır. 01.12.2015 tarihinde yapılan Router ve Firewall güncellemeleri ile kampüs çıkış noktasındaki cihazlar 10G uyumlu hale getirilmiştir. 10G kapasitesini kullanabilir hale gelinmesinin ardından ULAKBİM ile yapılan görüşmeler sonucunda, 900MBit olan internet hat çıkış hızımız 1.3GBit hızına çıkartılmıştır. 15.11.2017 itibari ile ULAKBİM çıkış hattımız 1.7GBit olarak yükseltilmiştir. İleriki dönemde hat hızımızın daha da yükseltilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Maaş Otomasyon, Network Bağlantıları, e-devlet kapsamında (internet programlarının kurulumunun sağlanması), Rektörlük ve bağlı birimlerin Web Sayfalarının hazırlanması ve güncellenmesi, tüm Üniversite birimleri tarafından kullanılan güncel yazılım ve lisanslardan ihtiyaç duyulan miktarda satın alınması ve kullanıma sunulması sağlanmaktadır.

Elektronik posta sistemi yenilenerek, tüm personelimize (idari-akademik), kapasitesi daha yüksek ve günümüz teknolojilerine uygun altyapı imkanı sunan mail sistemlerine geçiş yapılmıştır. Böylece kurum içi ve dışı e-posta adreslerinin personele açılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması kolaylaşmış, kullanıcıların e-postalarına her yerden ulaşabilmesi sağlanmıştır.

Ege Üniversitesi, E-Üniversite projesi kapsamındaki aşamalardan biri olan EDUROAM entegrasyonu öğrenciler ve akademisyenler ULAKBİM aracılığı ile tüm Avrupa üniversitelerinde kullanılan akademik ağ imkânlarından yararlanma olanağına kavuşmuştur. Böylece tüm akademik personelimiz ve öğrencilerimiz, EDUROAM ağına ulaşabildikleri her yerden internet kullanabilir hale gelmişlerdir.

Ege Üniversitesi altyapısında Hastane ve Kütüphane’nin ana merkezi olan Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü’ne bağlantısı 10 Gbps ’ye çıkarılmıştır. Firewall ve ana yönlendirici yenilenmiş ve 10 Gbps bağlantıyı destekler hale getirilmiştir; ana omurgaya 10 Gbps bağlanmıştır. İnternet çıkışı bağlantı hızı da 1.5 Gbps ye arttırılmıştır. 

Her bölüm ve Fakülte, Gigabit bağlantılarla omurgaya bağlı olup, bu sistem 365 gün, 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Ayrıca; Çeşme, Tire, Ödemiş, Bergama, Bayındır, Urla, Menemen, Aliağa ve Gaziemir ilçelerindeki yüksekokul/meslek yüksekokulları ile Konak ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ile Pınarbaşı’nda bulunan Ege Üniversitesi Gözlemevi de Metro Ethernet teknolojisiyle kampüsün altyapısına doğrudan bağlıdır.

1.5 Gbps bant genişliğindeki ULAKNET bağlantısı ile Üniversitemiz; Türkiye’nin en yüksek kapasiteli bant genişliğine sahip üniversitelerden biridir. Fakülte ve yüksekokullarımızda 14.000’ den fazla bilgisayar ve 96 genel amaçlı bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.
Ayrıca verilen kablosuz internet erişimi ile personelimiz ve öğrencilerimizin Eduroam (Uluslararası Internet erişimi) ağına bağlanabilmesi sağlanmıştır.


 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ