canlı destek

İdari İşler Şube Müdürlüğü

 

İdari İşler Şube Müdürlüğü

Görevin Tanımı

İdari İşler Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesini, teknik ve idari işlerini, yasa ve mevzuatlara uygun olarak yapmak.

 

Görevi ve Sorumlulukları

 1. Daire Başkanlığına gereken insan gücünün temin edilmesinden ve var olan personelin verimliliğini sağlamak amacı ile insan kaynakları faaliyetlerinin planlanıp uygulanması ve yönetilmesini sağlamak.
 2. Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak.
 3. Daire Başkanlığının evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak.
 4. Muhtelif yazışmaları yapmak.
 5. Başkanlık personelinin izin planlamasını yapmak.
 6. Başkanlık personelinin işe başlama, işten ayrılma, izin, rapor vb. kişisel ve özlük konuları ile ilgili yazışmalar ve kayıtların tutulmasını sağlamak.
 7. İdari birimlere ait iş ve işlemlerin gelen iş taleplerinin değerlendirilmesini yapmak, işin yürütülmesi için takip ve cevap vermek. 
 8. Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetime bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak.
 9. Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve daire başkanınca verilen diğer görevleri yapmak.
 10. Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin Daire Başkanlığı içerisinde iletilmesini ve benimsenmesini sağlamak
 11. Bilgi edinme, CİMER, KVKK uyum süreci ve tütün mamulleri kullanımı ceza ve takip işlerini yapmak.
 12. İşçi kadrosundaki personelin puantaj işlemlerini yapmak.
 13. İhtiyaç duyulan eğitimlerin takibi ve yönetimden talep edilmesini sağlamak.
 14. Diğer birimler ile eş güdümlü toplantılar organize etmek.
 15. Satın alınan malzemelerin muayene, kabul, kontrol, ayniyat, dağıtım ve garanti süreleri takibini yapmak.
 16. Kısmi zamanlı öğrenci (işe alım/puantaj vs.) işlemlerini yapmak.
 17. Temizlik ve muhtelif taşıma işlerini yapmak ve koordine etmek.

 

 

İdari İşler Şube Müdürlüğü Personeli

   
  Şube Müdürü          Cengiz KOÇAK 3307   kocak.cengiz@ege.edu.tr
  Özel Kalem   Derya AYĞAN 3301   derya.aygan@ege.edu.tr
  İşçi   Gülcan EREN 3205   gulcan.eren@ege.edu.tr
   

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ