Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

1980 yılında Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Elektronik Hesap Bilimleri Merkezi’nin bulunduğu binada, hizmete başlamıştır. 1982 yılında 2547 SY Yükseköğretim Kanununun çıkışı ile birlikte Enstitü kapanmış ve yerini 2 yeni kuruluşa bırakmıştır. Akademik personel kadroları ile birlikte yeni kurulan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümü kadrolarına alınmış, İdari Personel Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinde kalmıştır. Bu arada Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatının kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemek amacı ile 21.11.1983 –18228 sayılı resmi gazetede yayımlanan 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ da oluşturulmuştur. İlk olarak Öğrenci ve Özlük işlerinin bilgisayara geçirilme işi ele alınıp, projenin yürütme işi kendi kuruluşlarına verilmiştir. Teknik program sorumluluğu ve desteği başkanlığımız tarafından verilmiştir.

            1995 yılında Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü binasında bulunan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 12.06.1995 tarihinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine taşınmış olup, Üniversitenin maaş işlerini yürütmekle görevlendirilmiştir. Network Ağ bağlantı işlemleri tamamlandıktan sonra Maaş Otomasyonu projesi kapsamında veritabanı SQL olan, Visual Basic Yazılım programında, maaş programlarını hazırlamaya başlamıştır. Ayrıca burada İdari İşler, Personel Daire Başkanlığındaki programların sorumluluğu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki programlar, 3 adet 486 dx2 model terminal, 2 adet printer ile Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezinin 3090 sistemine bağlı olarak çalışmıştır. Daha sonra Özlük ve Öğrenci İşleri programlarını Otomasyona bağlı olarak Ünipa A.Ş hazırlamaya başlayınca sadece maaş programları Bilgi İşlem Daire Başkanlığının sorumluluğunda kalmıştır. Ayrıca Rektörlüğün denetiminde temizlik  şirketinin personel programlarının takibi için proje başlatılmış olup, ilgili birime teslim edilmiştir. Üniversite protokolüne ait etiket basımı için daha önce yazılan etiket programına destek vermiştir.

            2000 yılında Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün başlattığı Üniversitem Projesine bağlı olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kuruluşu ve konumu itibarı ile yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Yapılan araştırmalar ve tetkikler sonucunda, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne hizmet verebilecek birimlerin ve iş akışının oluşturulmasına karar verilmiştir. Daha önce Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü olarak yer alan birimin adı İdari ve Yazılım Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiş olup, ayrıca Donanım Şube Müdürlüğü kurulmasına karar verilmiştir. Müdürlüklerin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Daire Merkez Birimi’ de oluşturulmuştur.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ