Çerez Örnek
canlı destek

Donanım Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü V. 

Şube Müdürü V.   Y. Müh. Vedat FETAH 3335  vedat.fetah@ege.edu.tr
       

Sistem / Sunucu Yönetimi Grubu

 • Ege Üniversitesi hizmeterini yürüten tüm fiziksel ve sanal sunucuların kurulumu, yönetimi ve güvenliğini sağlamak.
 • Üniversite genelinde kullanılan tüm sistem odalarındaki fiziksel ve sanal sunucuların internet bağlantıları ve servislerinin ihtiyaca göre çalışmasını sağlamak.
 • Sunucular için gerekli periyotlarda yedeklemeleri yapmak ve yedeklerin çalışılabilirliğini test etmek.
 • Üniversitede görevli akademik, idari, öğrenci ve diğer statülerdeki personel için elektronik posta (E-Posta) adreslerini açmak ve sorunlarını çözmek.
 • Birimlerden gelen taleplere yönelik olarak, e-posta temelli haberleşme listeleri oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak.
 • Web tabanlı E-Posta servislerini işletmek ve sistemlerinin yönetimini  sağlamak.
 • DNS ve DHCP yönetimini ve tanımlamalarını yapmak.
 • Web sunucularının kurulması, güncellenmesi, yönetimi ve bakımını yapmak, Yazılım grubu ile koordineli olarak yeni domain tanımlamalarını yapmak.
 • Kampüs dışından kampüs içindeki sunuculara web tabanlı erişim imkanı sağlayan PROXY servisini işletmek ve kullanıcılara destek vermek.
 • Tüm kullanıcılar için lisanslı programlara erişim imkanı veren FTP/SAMBA Sunucularının bakım ve yönetimini yapmak.
 • Kampüs ve Üniversite yerleşkeleri içerisinde kullanılan masaüstü PC’ler için Windows Lisanslama sunucularını (KMS) güncellemek ve yönetimini sağlamak.
 • Sunucular üzerinde kullanılan lisanslı yazılımlar ile ilgili işlemleri takip etmek ve süresi yaklaşan/dolan yazılımlar hakkında İdare’ye bilgi vermek.
 • LDAP, RADIUS, EDYS, EBYS, KMS, Proxy, Antivirüs, E-Posta, FTP gibi tüm kullanıcılara hizmet veren sistemlerin 7/24 çalışmasını sağlamak, belirli periyotlarda yedeklerini almak, sorun oluştuğunda gerektiğinde İdare’nin belirleyeceği yetkili firmalardan destek alarak çözüm bulmak, sunucular üzerindeki tüm verilerin, bilgilerin ve şifrelerin güvenliğini/gizliliğini sağlamak.
 • Ünipa’nın idaresindeki EBYS sistemlerinde yapılacak her türlü donanım değişikliklerinde, firma ile koordineli olarak çalışmak ve çalışmalara destek vermek.
 • Resmi yazışma yolu ile birimlerden gelen isteker doğrultusunda sunucu/sanal sunucu açmak/kurmak/yönetmek ve birimlere gerektiğinde faaliyet alanları dahilinde destek vermek.
 • Görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek için ilgili dökümantasyon, webinar, kurs vb. aktiviteleri takip etmek ve gerekli durumlarda idarenin bilgisi dahilinde katılım sağlamak.
 • Dökümantasyon sistemini oluşturulmak ve güncel kalmasını sağlamak.

Sistem / Sunucu Yönetimi Grubu Personeli:

 Mühendis                 Dr. Anıl KILIÇLI 3340  anil.kilicli@ege.edu.tr
 Araştırmacı             Akın ÇİLEKOĞLU 3317  akin.cilekoglu@ege.edu.tr
 Programcı              Coşkun COŞAR 3342  coskun.cosar@ege.edu.tr
 Bilgisayar İşletmeni  Onur ÖZDEMİR 3326  onur.ozdemir@ege.edu.tr
 Öğretim Görevlisi  Tarkan SEVGİLİ 3340  tarkan.sevgili@ege.edu.tr
 Memur  Hüseyin TEKİN    huseyin.tekin@ege.edu.tr

 

UZEM Sunucu Yönetim Grubu Personeli:

   
  Öğretim Görevlisi       Emrah EMİRTEKİN 4921-118 emrah.emirtekin@ege.edu.tr
  Öğretim Görevlisi   Şevket POLAN 4921-113 sevket.polan@ege.edu.tr
   

 

Ağ ve SOME Grubu

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun, ULAKBİM Kabul Edilebilir Kullanım Politikası Sözleşmesi’ne karşı, Ege Üniversitesi’nin haklarını korumak amacıyla gerekli önelemleri almak için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bilgi vermek.
 • Faaliyet alanları dahilinde kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.
 • Ege Üniversitesi İnternet omurgasında bulunan Firewall sistemlerini yönetmek, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilgisi dahilinde gerekli kural ve politikaları geliştirmek ve uygulamak.
 • Ana Firewall, WAF, Flow, Antivirüs sistemlerini yönetmek ve 7/24 çalışmalarını sağlamak. Gerektiğinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilgisi dahilinde, yetkili firmalardan destek alarak sorunları çözmek.
 • E-Posta güvenlik duvarı sistemini yönetmek, SMTP Gateway, SPAM ve Virüs koruma politikalarını geliştirmek ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilgisi dahilinde uygulamak.
 • Üniversite dışından, içerideki sunuculara ulaşım imkanı veren VPN hesaplarını açmak ve yönetmek, kullanıcılara gerektiğinde destek vermek.
 • Üniversite birimlerinde kullanılan bilgisayarları dış saldırılardan korumak, güvenli kullanım için bilgisayarlarda Antivirüs programlarının çalıştırılması ve güncellenmesini sağlamak, gerektiğinde kullanıcılara güvenli kullanım hakkında eğitimler vermek.
 • Oluşturulan bilgisayar güvenlik mekanizmalarını sürekli denetlemek, güvenliği tehdit eden davranışları belirlemek ve sorunlar hakkında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bilgi vermek.
 • Güvenlik ile ilgili konularda, Birimlerden gelecek resmi yazışmalar dahilindeki (EDYS üzerinden) istekler doğrultusunda gerekli inceleme ve düzenlemeleri yapmak, ilgili birimlere sonuç hakkında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üzerinden resmi yazı ile cevap verilmesini sağlamak.
 • Üniversite yerleşkesinde çalışan sunucular üzerinde, ilgili birimlere önceden bilgi vererek zaafiyet ve penetrasyon testlerinin yapılmasını sağlamak, test sonuçlarını ve varsa tespit edilen açıklar hakkında düzeltilmesine yardımcı bilgileri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üzerinden resmi yazı ile ilgili birimlere iletmek.
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Donanım Şube Müdürlüğü amirleri tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.
 • Görev ve faaliyetleri ile ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve öneriler hakkında amirlerine bilgi vermek, gerektiğinde araştırma, inceleme ve etüt yaparak rapor tutmak.
 • Görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek için ilgili dökümantasyon, webinar, kurs vb. aktiviteleri takip etmek ve gerekli durumlarda idarenin bilgisi dahilinde katılım sağlamak.
 • Birim içerisinde kullanılan Faaliyet Raporları bilgi sistemine (bidbrapor.ege.edu.tr) günlük iş faaliyetlerini kaydetmek.
 • Dökümantasyon sistemini oluşturulmak ve güncel kalmasını sağlamak.
 • Internet bağlantısı omurga cihazlarının (router) yönetimi ve bakımını yapmak.
 • Yerel ağ üzerindeki switch, router vb. ağ yönetim cihazlarının sağlıklı çalışmasını sağlamak.
 • KABLOLU / KABLOSUZ network sistemlerinin planlamasını çıkartmak ve kurulumunu yapmak.
 • Network ( kablolu / kablosuz ) alt yapısının sorunsuz çalışmasını sağlamak, teknolojiyi yakından takip ederek yeni gelişmeler hakkında önerilerde bulunmak.
 • Network performansını sürekli kontrol etmek ve kesintilere anında müdahale etmek.
 • Tüm ağın 7/24 çalışmasını sağlamak.
 • Veri nakleden ağları planlamak, tasarlamak ve kurulmasını sağlamak.
 • Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanması için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulmasını, mevcut aktif cihazların yazılımlarının güncellenmesinin sağlamak.
 • İnternet kullanım trafiğini merkezi sistemde sürekli gözlemek, analiz edilip raporlamak, aktif cihazların performans takibi ile problem görülen noktalara müdahale etmek.
 • Kampüs internet trafiğini ve ULAKNET bağlantısını CACTI raporlarına göre optimize etmek; IP yapılanmasını sürekli elden geçirmek ve bu yönde problem var ise konu ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Kurum dışına yaptırılacak ağ altyapısı, kablolama gibi görev alanına giren işler için ön çalışma ve hazırlık yapmak, yapılacak ihale sonrası projeyi yönetmek.
 • Sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda, diğer bölümlerin birim sorumluları ile ortak çalışma yürüterek yardımcı olmak.
 • Halen yürürlükte olan ve planlanmış ağların kullanımını incelemek, yeterli kapasitenin ve yeteneğin sağlanması için gerekli hatlar ve yapılanma konusunda yöneticilerine bilgi aktararak geliştirme ve değiştirmeye yönelik önerileri götürmek.
 • Bilgi işlem hizmetlerini yapan uç kullanıcılarla iş birliği yaparak, kuruluşun çalışmalarının geliştirilmesine destek vermek.
 • Bağlantı hataları, kablolama, bina içi kablo arıza hizmetleri, Pc internet bağlantısı arızaları vb. hizmetleri sağlamak.
 • Kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.
 • Görev alanı ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na rapor vermek.
 • Görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek için ilgili dökümantasyon, webinar, kurs vb. aktiviteleri takip etmek ve gerekli durumlarda idarenin bilgisi dahilinde katılım sağlamak.
 • Birim içerisinde kullanılan Faaliyet Raporları bilgi sistemine (bidbrapor.ege.edu.tr) günlük iş faaliyetlerini kaydetmek.
 • Dökümantasyon sistemini oluşturulmak ve güncel kalmasını sağlamak.

Ağ ve SOME Grubu Personeli:

Çözümleyici  Y. Müh. Vedat FETAH 3335  vedat.fetah@ege.edu.tr
Mühendis  Çağatay KILINÇ 3337  cagatay.kilinc@ege.edu.tr
Bilişim Personeli  Gökhan YILMAZ 3338  yilmaz.gokhan@ege.edu.tr
     
 

 

Bilgisayar Donanımları Grubu

 • Bilgisayar / Yazıcı / Tarayıcı vb. donanım araçları alımları için piyasa araştırması yapmak ve teknik şartname hazırlamak.
 • Satın alınan malzemelerin muayene, kabul, kontrol, ayniyat, dağıtım ve garanti süreleri takibini yapmak.
 • Birimlerden gelen bilgisayarların arıza tespiti ve giderilmesini sağlamak, yazılım kurulum ve güncellemelerini yapmak, garanti süresi dahilindeki cihazları ilgili firmalara göndererek onarılmasını sağlamak.
 • Kullanılan donanımların kullanım ömürlerini takip etmek ve gerektiğinde yazılım güncellemelerini yapmak.
 • Birimlerden istek gelmesi halinde, birim teknik personel eğitimlerini vermek ve çalışmalar hakkında destek vermek.
 • Teknik destek elemanı olmayan birimlerin ağ bağlantıları ve bilgisayar alım/kurulum işlemlerinde sorunları tespit etmek, çözmek ve destek vermek.
 • Üniversite birimlerinde hurdaya ayrılacak Bilgisayar / Yazıcı / Tarayıcı vb. malzemeler için oluşturulan hurda komisyonuna uzman üye göndermek, hurdaya ayrılacak bilişim malzemelerinin uygunluğunu denetlemek.
 • Network Yönetim Grubu ile koordineli olarak ağ alt yapısının sağlıklı çalışması için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Sistem odalarının ve cihazlarının kablolama, enerji, klima donanımlarının sağlıklı ve düzgün çalışmasını sağlamak.
 • Görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek için ilgili dökümantasyon, webinar, kurs vb. aktiviteleri takip etmek ve gerekli durumlarda idarenin bilgisi dahilinde katılım sağlamak.
 • Birim içerisinde kullanılan Faaliyet Raporları bilgi sistemine (bidbrapor.ege.edu.tr) günlük iş faaliyetlerini kaydetmek.
 • Dökümantasyon sistemini oluşturulmak ve güncel kalmasını sağlamak.

 

 

  Ayniyat Saymanı   Önder KOYUN 3319   onder.koyun@ege.edu.tr

 

 

Teknik Servis Personeli:

 Teknisyen             Gökhan YILDIZ 3322  gokhan.yildiz@ege.edu.tr
 Teknisyen Yardımcısı        Altan EROL 3321  altan.erol@ege.edu.tr
 Tekniker  Özgür ÖZDİLLİ 3306  ozgur.ozdilli@ege.edu.tr
 Tekniker  Halil TOPRAK 3319  halil.toprak@ege.edu.tr
 İşçi  Ozan AKSU 3355  ozan.aksu@ege.edu.tr

 

Santral Teknik Personeli:

 Teknisyen  Aykut BAL 3997/1195  
 Teknisyen     Ali BADDAL 3999  
 Teknisyen     Ünsal SALEPÇİ 3999
 Programcı  Muhammet Furkan ERKAN 3999
 Bilgisayar İşletmeni  Hüseyin ÖZER 3999
 Teknisyen  Nihat YATKIN 3999

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ