EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Network/Altyapı Grubu

 

 • Internet bağlantısı omurga cihazlarının (router) yönetimi ve bakımını yapmak.
 • Yerel ağ üzerindeki switch, router vb. ağ yönetim cihazlarının sağlıklı çalışmasını sağlamak.
 • KABLOLU / KABLOSUZ network sistemlerinin planlamasını çıkartmak ve kurulumunu yapmak.
 • Network ( kablolu / kablosuz ) alt yapısının sorunsuz çalışmasını sağlamak, teknolojiyi yakından takip ederek yeni gelişmeler hakkında önerilerde bulunmak.
 • Network performansını sürekli kontrol etmek ve kesintilere anında müdahale etmek.
 • Tüm ağın 7/24 çalışmasını sağlamak.
 • Veri nakleden ağları planlamak, tasarlamak ve kurulmasını sağlamak.
 • Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanması için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulmasını, mevcut aktif cihazların yazılımlarının güncellenmesinin sağlamak.
 • İnternet kullanım trafiğini merkezi sistemde sürekli gözlemek, analiz edilip raporlamak, aktif cihazların performans takibi ile problem görülen noktalara müdahale etmek.
 • Kampüs internet trafiğini ve ULAKNET bağlantısını CACTI raporlarına göre optimize etmek; IP yapılanmasını sürekli elden geçirmek ve bu yönde problem var ise konu ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Kurum dışına yaptırılacak ağ altyapısı, kablolama gibi görev alanına giren işler için ön çalışma ve hazırlık yapmak, yapılacak ihale sonrası projeyi yönetmek.
 • Sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda, diğer bölümlerin birim sorumluları ile ortak çalışma yürüterek yardımcı olmak.
 • Halen yürürlükte olan ve planlanmış ağların kullanımını incelemek, yeterli kapasitenin ve yeteneğin sağlanması için gerekli hatlar ve yapılanma konusunda yöneticilerine bilgi aktararak geliştirme ve değiştirmeye yönelik önerileri götürmek.
 • Bilgi işlem hizmetlerini yapan uç kullanıcılarla iş birliği yaparak, kuruluşun çalışmalarının geliştirilmesine destek vermek.
 • Bağlantı hataları, kablolama, bina içi kablo arıza hizmetleri, Pc internet bağlantısı arızaları vb. hizmetleri sağlamak.
 • Kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.
 • Görev alanı ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na rapor vermek.
 • Görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek için ilgili dökümantasyon, webinar, kurs vb. aktiviteleri takip etmek ve gerekli durumlarda idarenin bilgisi dahilinde katılım sağlamak.
 • Birim içerisinde kullanılan Faaliyet Raporları bilgi sistemine (bidbrapor.ege.edu.tr) günlük iş faaliyetlerini kaydetmek.
 • Dökümantasyon sistemini oluşturulmak ve güncel kalmasını sağlamak.

NETWORK ALTYAPI GRUBU SORUMLU PERSONELİ:

 • BARIŞ ÖNK  (*)
 • MELİH BAYRAKTAR