EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Güvenlik Yönetim Grubu

 

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun, ULAKBİM Kabul Edilebilir Kullanım Politikası Sözleşmesi’ne karşı, Ege Üniversitesi’nin haklarını korumak amacıyla gerekli önelemleri almak için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bilgi vermek.
 • Faaliyet alanları dahilinde kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.
 • Ege Üniversitesi İnternet omurgasında bulunan Firewall sistemlerini yönetmek, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilgisi dahilinde gerekli kural ve politikaları geliştirmek ve uygulamak.
 • Ana Firewall, WAF, Flow, Antivirüs sistemlerini yönetmek ve 7/24 çalışmalarını sağlamak. Gerektiğinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilgisi dahilinde, yetkili firmalardan destek alarak sorunları çözmek.
 • E-Posta güvenlik duvarı sistemini yönetmek, SMTP Gateway, SPAM ve Virüs koruma politikalarını geliştirmek ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilgisi dahilinde uygulamak.
 • Üniversite dışından, içerideki sunuculara ulaşım imkanı veren VPN hesaplarını açmak ve yönetmek, kullanıcılara gerektiğinde destek vermek.
 • Üniversite birimlerinde kullanılan bilgisayarları dış saldırılardan korumak, güvenli kullanım için bilgisayarlarda Antivirüs programlarının çalıştırılması ve güncellenmesini sağlamak, gerektiğinde kullanıcılara güvenli kullanım hakkında eğitimler vermek.
 • Oluşturulan bilgisayar güvenlik mekanizmalarını sürekli denetlemek, güvenliği tehdit eden davranışları belirlemek ve sorunlar hakkında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bilgi vermek.
 • Güvenlik ile ilgili konularda, Birimlerden gelecek resmi yazışmalar dahilindeki (EDYS üzerinden) istekler doğrultusunda gerekli inceleme ve düzenlemeleri yapmak, ilgili birimlere sonuç hakkında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üzerinden resmi yazı ile cevap verilmesini sağlamak.
 • Üniversite yerleşkesinde çalışan sunucular üzerinde, ilgili birimlere önceden bilgi vererek zaafiyet ve penetrasyon testlerinin yapılmasını sağlamak, test sonuçlarını ve varsa tespit edilen açıklar hakkında düzeltilmesine yardımcı bilgileri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üzerinden resmi yazı ile ilgili birimlere iletmek.
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Donanım Şube Müdürlüğü amirleri tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.
 • Görev ve faaliyetleri ile ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve öneriler hakkında amirlerine bilgi vermek, gerektiğinde araştırma, inceleme ve etüt yaparak rapor tutmak.
 • Görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek için ilgili dökümantasyon, webinar, kurs vb. aktiviteleri takip etmek ve gerekli durumlarda idarenin bilgisi dahilinde katılım sağlamak.
 • Birim içerisinde kullanılan Faaliyet Raporları bilgi sistemine (bidbrapor.ege.edu.tr) günlük iş faaliyetlerini kaydetmek.
 • Dökümantasyon sistemini oluşturulmak ve güncel kalmasını sağlamak.

GÜVENLİK GRUBU SORUMLU PERSONELİ:

 • ANIL KILIÇLI
 • AKIN ÇİLEKOĞLU
 • BARIŞ ÖNK
 • COŞKUN COŞAR
 • VEDAT FETAH (*)