Çerez Örnek
canlı destek

VPN Servisi İşletim İlkeleri

Bu belge, BİDB ve diğer birimler tarafından kullanılan sunucu ve bilgisayarlara, kampüs ağı dışından erişim ilkelerini, Servis İşletim İlkeleri belgesinde belirlenen politika ve genel ilkelere ek olacak şekilde sunmaktadır.

VPN (Virtual Private Network) Servisi, kampüs ağı içerisinden çözülemeyen sorunlara dışarıdan ek hizmet alımı ve/veya firma desteği gereken durumlarda kullanılan ve dışarıdaki bir bilgisayarın, kampüs ağındaymış gibi çalışmasını sağlayan özel bir bağlantı şeklidir. Bu bağlantının kullanılabilmesi için birimlerin uyması gereken ilkeler aşağıda belirtilmiştir:.

  1. VPN Bağlantısı İstek Formu: Birimler, VPN bağlantısı için gereken bilgileri BİDB web sayfasında verilmiş olan VPN Başvuru Formu (https://bidb.ege.edu.tr/files/bidb/icerik/vpn.doc)’nu doldurarak, resmi yazı ekinde BİDB’ne iletmekle yükümlüdür. Başvuru formu olmayan ve/veya eksik bilgiler içeren başvurular kabul edilmeyecektir.

 

  1. VPN Bağlantısı Yapıldıktan Sonra Erişilecek Sunucu/Sunucuların Belirlenmesi: Birimler, uzaktan bağlantı yolu ile erişmek istedikleri sunucu/sunucuların yönetici haklarına sahip olmak ve bu sunucular için istenen fiziksel özellikleri vermekle yükümlüdürler. Hatalı ve/veya eksik verilen bilgiler nedeniyle oluşacak bağlantı sorunlarında birim ve sunucu yetkilisi sorumludur.

 

  1. VPN Kullanım Amacının Belirtilmesi: VPN hesabı ile kampüs ağına bağlanarak, içerideki sunucu/sunuculara hangi amaçla erişilmek istendiği belirtilmelidir. Kişisel bilgisayarlara erişim için VPN hesabı açılamaz. Bu nedenle erişim yapılacak sunucu/sunucuların üzerinde çalışan sistem ve servislerin tam olarak tanımı ve ihtiyaç nedeni formda açıkça belirtilmelidir.

 

  1. VPN Bağlantısı Kullanım Süresi: VPN Hesapları aktif olarak kullanıldığı sürece açık tutulacaktır. Ancak 3 aydan fazla süre kullanılmayan hesaplar otomatik olarak önce pasif duruma geçirilecek, 6 aydan fazla kullanılmayan hesaplar kalıcı olarak silinecektir. Silinmiş olan hesaplar için gerektiğinde tekrar VPN Başvurusu yapılması gerekmektedir.

 

  1. VPN Bağlantısı Kurulumu ve Çalıştırılması: VPN Hesabı istek formu onaylanıp, hesap açıldıktan sonra, formda belirtilen sorumlu kişilerin e-posta adreslerine, kurulum ve kullanım ile ilgili yönergeler gönderilecektir. Bu yönergelere göre yapılacak yazılım kurulumu ve ayarları ile VPN bağlantısı kullanılabilir hale gelecektir.

 

  1. VPN Hesabının kapatılması: VPN Hesaplarının, sorumlu ve yetkili kişiler dışında kullanımının tespiti halinde veya bağlantı sırasında kampüs içerisindeki diğer sunucu ve bilgisayarlar üzerinde zararlı içerik yayılması, saldırı girişimi ve/veya yetkisiz yerlere erişim denemeleri tespit edilmesi halinde, VPN hesabı bilgi verilmeksizin kullanıma kapatılacaktır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ