EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İdari Büro Grubu

 

  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazışmalarını, ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak hazırlamak.
  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
  • Daire Başkanlığı personelinin günlük mesai saatlerine uymaları için gerekli imza listelerini düzenlemek ve kontrol etmek.
  • Daire Başkanlığı personelinin günlük/aylık/yıllık izinlerinin takibini ve düzenlenmesini sağlamak, izinler ile ilgili yazışmaları yapmak.
  • EDYS Sistemi üzerinden Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na iletilen evrakları kabul etmek, ilgili grup ve kişilere görev olarak iletmek, görevlerin yerine getirilmesini takip etmek.

İDARİ BÜRO GRUBU SORUMLU PERSONELİ:

  • FATMA DEMİR (*)
  • SİBEL ÖLKEN
  • NURDAN KARAKOÇ
  • BÜLENT VARLI