EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sistem/Sunucu Yönetimi Grubu

 

 • Ege Üniversitesi hizmeterini yürüten tüm fiziksel ve sanal sunucuların kurulumu, yönetimi ve güvenliğini sağlamak.
 • Üniversite genelinde kullanılan tüm sistem odalarındaki fiziksel ve sanal sunucuların internet bağlantıları ve servislerinin ihtiyaca göre çalışmasını sağlamak.
 • Sunucular için gerekli periyotlarda yedeklemeleri yapmak ve yedeklerin çalışılabilirliğini test etmek.
 • Üniversitede görevli akademik, idari, öğrenci ve diğer statülerdeki personel için elektronik posta (E-Posta) adreslerini açmak ve sorunlarını çözmek.
 • Birimlerden gelen taleplere yönelik olarak, e-posta temelli haberleşme listeleri oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak.
 • Web tabanlı E-Posta servislerini işletmek ve sistemlerinin yönetimini  sağlamak.
 • DNS ve DHCP yönetimini ve tanımlamalarını yapmak.
 • Web sunucularının kurulması, güncellenmesi, yönetimi ve bakımını yapmak, Yazılım grubu ile koordineli olarak yeni domain tanımlamalarını yapmak.
 • Kampüs dışından kampüs içindeki sunuculara web tabanlı erişim imkanı sağlayan PROXY servisini işletmek ve kullanıcılara destek vermek.
 • Tüm kullanıcılar için lisanslı programlara erişim imkanı veren FTP/SAMBA Sunucularının bakım ve yönetimini yapmak.
 • Kampüs ve Üniversite yerleşkeleri içerisinde kullanılan masaüstü PC’ler için Windows Lisanslama sunucularını (KMS) güncellemek ve yönetimini sağlamak.
 • Sunucular üzerinde kullanılan lisanslı yazılımlar ile ilgili işlemleri takip etmek ve süresi yaklaşan/dolan yazılımlar hakkında İdare’ye bilgi vermek.
 • LDAP, RADIUS, EDYS, EBYS, KMS, Proxy, Antivirüs, E-Posta, FTP gibi tüm kullanıcılara hizmet veren sistemlerin 7/24 çalışmasını sağlamak, belirli periyotlarda yedeklerini almak, sorun oluştuğunda gerektiğinde İdare’nin belirleyeceği yetkili firmalardan destek alarak çözüm bulmak, sunucular üzerindeki tüm verilerin, bilgilerin ve şifrelerin güvenliğini/gizliliğini sağlamak.
 • Ünipa’nın idaresindeki EBYS sistemlerinde yapılacak her türlü donanım değişikliklerinde, firma ile koordineli olarak çalışmak ve çalışmalara destek vermek.
 • Resmi yazışma yolu ile birimlerden gelen isteker doğrultusunda sunucu/sanal sunucu açmak/kurmak/yönetmek ve birimlere gerektiğinde faaliyet alanları dahilinde destek vermek.
 • Görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek için ilgili dökümantasyon, webinar, kurs vb. aktiviteleri takip etmek ve gerekli durumlarda idarenin bilgisi dahilinde katılım sağlamak.
 • Birim içerisinde kullanılan Faaliyet Raporları bilgi sistemine (bidbrapor.ege.edu.tr) günlük iş faaliyetlerini kaydetmek.
 • Dökümantasyon sistemini oluşturulmak ve güncel kalmasını sağlamak.

SİSTEM / SUNUCU YÖNETİMİ GRUBU SORUMLU PERSONELİ:

 • AKIN ÇİLEKOĞLU
 • ANIL KILIÇLI (*)
 • COŞKUN COŞAR
 • MELİH BAYRAKTAR